Татарстан Республикасында минималь хезмәт хакы турында белешмәлек

2021 елның 13 гыйнвары, чәршәмбе

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр итә, 2021 елның 1 гыйнварыннан «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 29.12.2020 ел, № 473-ФЗ Федераль закон нигезендә, Россия Федерациясе территориясендә хезмәт өчен түләүнең минималь күләме аена 12792 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән.

Бер үк вакытта исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасында Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 133.1 статьясы нигезендә 2020 елның 30 декабрендә Татарстан Республикасы Һөнәр берлекләре федерациясе, Татарстан Республикасы Эш бирүчеләре берләшмәләренең Координация советы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты арасында Татарстан Республикасында минималь хезмәт хакы турында Килешү (алга таба – килешү) төзелде. Әлеге Килешүдә каралганча, 2021 елның 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы икътисадының бюджеттан тыш секторы оешмаларында аена 15 400 сум күләмендә минималь хезмәт хакы билгеләнә.

Шуңа бәйле рәвештә, Килешүнең 1 һәм 5 статьялары нигезендә, Татарстан Республикасы территориясендә эшләүче һәм оешма белән хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы икътисадның бюджеттан тыш секторы хезмәткәренең айлык хезмәт хакы (компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләрне дә кертеп), айлык хезмәт хакы (компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләрне дә кертеп) – юридик зат, Татарстан Республикасы территориясендә эшчәнлек алып баручы юридик зат оештырмыйча, юридик зат 2021 елның 1 гыйнварыннан 15 400 сумнан да ким була алмый, бу чорда күрсәтелгән хезмәткәр тарафыннан эш вакыты нормасы тулысынча эшләнгән һәм хезмәт нормалары (хезмәт бурычлары) үтәлгән.

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләре өчен минималь хезмәт хакы «Хезмәткә түләүнең минималь күләме турында» Федераль закон нигезендә билгеләнә (ягъни 2021 елның 1 гыйнварыннан аена 12 792 сум күләмендә).

Хезмәткә түләүнең минималь күләмен түләү буенча билгеләнгән дәүләт гарантиясен тәэмин итү өлешендә хезмәт законнарын бозуга юл куйган эш бирүчеләр административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 5.27 статьясы нигезендә административ җаваплылыкка тартыла.

Шуңа бәйле рәвештә, эш вакытының айлык нормасын (хезмәт бурычларын үтәү) тулысынча эшкәртеп, минималь хезмәт хакы күләменнән түбәнрәк булган очракта, хезмәткәрләр үзләренең хезмәт хокукларын яклау һәм хокукый чаралар күрү максатларында Татарстан Республикасында Дәүләт Хезмәт инспекциясенә, шулай ук судка һәм прокуратура органнарына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

Белешмәләр өчен: 5.27 Статья. Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының " хезмәт законнарын һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларны бозу»

5.27 статьяның 6 өлеше нигезендә. Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5.6. статьясы нигезендә, әгәр бу гамәлләр җинаять җәза бирелә торган гамәлдә булмаса, хезмәт мөнәсәбәтләре кысаларында гамәлгә ашырыла торган башка түләүләрне, эш хакын, хезмәт законнарында каралган күләмнән ким булмаган күләмдә түләмәү яисә тулысынча түләмәү йә хезмәт хакын билгеләү, -

вазифаи затларга - ун меңнән егерме мең сумга кадәр; юридик зат оештырмыйча гына эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче затларга - бер меңнән биш мең сумга кадәр; юридик затларга-утыз меңнән илле мең сумга кадәр административ штраф салуга китерә.

5.27 статьяның 7 өлеше нигезендә. Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5.27 статьясындагы 6 өлешендә каралган административ хокук бозуны кылган, әгәр бу гамәлләр җинаять җаваплылыгына тартылмаган булса, шундый ук хокук бозу өчен элегрәк административ җәзага тартылган зат тарафыннан,

вазыйфаи затларга егерме меңнән утыз мең сумга кадәр административ штраф салуга яки бер елдан өч елга кадәр, юридик зат оештырмыйча эшкуарлык эшчәнлеген башкаручы затларга - ун меңнән утыз мең сумга кадәр; юридик затларга илле меңнән йөз мең сумга кадәр административ штраф салуга китерә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International